NMC-COOP

चुलाचुली सेवाकेन्द्रबाट राहात वितरणः

नेपाल बहुुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. अन्तर्गत चुुलाचुुली बचत तथा ऋण सेवाकेन्द्रले मिति २०८१।०३।०७ गते एकाई नं १ का सदस्य शोभा राईको मृत्युुमा रु.४५००० मृत्युु राहात वापतको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको छ । उक्त राहात वितरण तथा समवेदना कार्यक्रममा चुुलाचुुली सेवाकेन्द्रगत उपसमिति,भौगोलिक एकाई उपसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु गरी जम्मा ९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।सदस्यले मृत्युु राहात कोषमा गरेको योगदानका आधारमा संस्थाले यस प्रकारको राहात रकम भुुक्तानी गर्दै आएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाले सदस्य स्वयमको मृत्युुमा रु.२५००० र रु.५०००० प्रदान गर्दै आएको छ भने एकाघर परिवारका सदस्यको मृत्युुमा सुुद्धाई खर्च वापत रु.१०००० राहात प्रदान गर्ने संस्थाको नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

Related Posts :

Comments :