NMC-COOP

रु.१०,००० बराबरको सुद्धाँई खर्च भुुक्तानी

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. अन्तर्गतको बैगुनधुरा सेवाकेन्द्रले मिति २०८१।०३।२६ गते एकाई नं २ का सदस्य पदम बाहदुर डाँगीलाई निजको छोरीको मृत्युमा सुद्धाई खर्च वापत रु.१०००० भुक्तानी गरेको छ । सुद्धाँई खर्च वितरण तथा समवेदना कार्यक्रममा सेवाकेन्द्रगत उपसमिति पदाधिकारी, भौगोलिक एकाई उपसमिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । संस्थाको नीतिगत व्यवस्था अनुुरुप मृत्यु राहात कोषमा योगदान गरेका सदस्यको एकाघर परिवारमा मृत्यु हुुदा संस्थाको तर्फबाट रु.१०००० बराबर सुद्धार्ई खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा संस्थागत सहभागिता जम्मा ५ जनाको रहेको थियो ।

Related Posts :

Comments :